Disclaimer

Disclaimer van AppartementenUtrecht

AppartementenUtrecht is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenUtrecht, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenUtrecht zijn verbonden. AppartementenUtrecht is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenUtrecht beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenUtrecht is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenUtrecht worden aangeboden. AppartementenUtrecht garandeert niet dat de op AppartementenUtrecht aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenUtrecht garandeert ook niet dat de op AppartementenUtrecht aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenUtrecht garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenUtrecht hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenUtrecht is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenUtrecht. U vrijwaart AppartementenUtrecht voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenUtrecht.