Appartement huren: niet meer beschikbaar Laan Van Nieuw-Guinea in Utrecht

  • 48 m2
  • 2 kamers
  • 29 Per direct
  • Onbepaalde tijd
Op deze pagina vind je alle informatie over dit Appartement in Utrecht. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de aanbieder.


Algemeen
Kosten noch moeite zijn gespaard om op een fantastische plek aan de rand van Lombok iets heel bijzonders neer te zetten. Dit betreft een transformatieproject van 2 voormalige oude winkelpanden aan de Laan van Nieuw-Guinea waar onlangs 4 compleet nieuwe appartementen gerealiseerd zijn. Een mooie combinatie van bestaand en nieuw, van authentiek en modern. En dat met de duurzame voordelen van nu. Deze herontwikkeling bood veel aanknopingspunten voor verduurzaming. De appartementen zijn gas-loos gebouwd en volgens de BENG-normen ontworpen, waarmee ze extreem duurzaam zijn. Alle 4 appartementen zijn uitstekend geïsoleerd (Energielabel A) en netjes afgewerkt als ook toekomstbestendig gebouwd. Een perfecte match voor mensen die op zoek zijn naar een aardgasvrije en energiezuinige woning. Je hebt hiermee een heel comfortabel en duurzaam huis dat helemaal op de toekomst is voorbereid!

Terug naar de locatie: Lombok, een begrip in Utrecht. Wie wil er niet wonen…?
De wijk is in de afgelopen jaren getransformeerd tot een gewilde en levendige woon- en werkgebied met een grote diversiteit aan gebouwen en bewoners. Wonen in Lombok is een absoluut voorrecht. Een unieke mogelijkheid om het leven in de stad te combineren met een heerlijk appartement waar jij je snel thuis voelt. Lombok ligt op een centrale locatie, met diverse bedrijven en voorzieningen in de directe omgeving. De grote steden rondom Utrecht zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto. Op enkele fietsminuten afstand van het Centraal Station en het oude stadscentrum van Utrecht.
Wordt dit straks jouw eigen stek?

Doelgroep, omgeving en voorzieningen
Kies voor een heerlijk appartement op toplocatie! Dit type appartement is perfect voor jong en oud, singles of stellen en is gelegen aan een laan in de populaire woonwijk Lombok (Utrecht-West). Ook op het gebied van voorzieningen heeft Lombok veel te bieden. Van dagelijkse boodschappen tot gezellige restaurants en coffee corners: aan alles is gedacht. Wat het gebied nóg bruisender maakt zijn in de directe omgeving gelegen stadsstrand Oog in Al, Majellapark en Park Oog in Al. Net als de gezellige Kanaalstraat, het nieuwe winkelcentrum Haroekoeplein, en diverse horecagelegenheden. Ook vind je op een paar minuten lopen een fijne groenvoorziening nabij aan het water, vlak bij De Munt, waar het heerlijk vertoeven is. Het Centraal Station en het centrum van Utrecht zijn met enkele fietsminuten bereikbaar. Al met al dus de perfecte locatie; een centrale locatie met alle stadse voorzieningen binnen handbereik! Ook met het openbaar vervoer zit je hier precies goed, diverse bushaltes om de hoek en binnen tien minuten zit je op verschillende uitvalswegen (A2, A12 of A27). Woon jij straks in het trendy gedeelte van Utrecht-West, dichtbij al deze voorzieningen? Maak snel een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging, wij laten u graag deze fraaie appartementen zien!

Omschrijving en indeling
De appartementen kunnen het best beschreven worden als een zelfstandige 2-kamer benedenwoning met patio-tuintje. Alle woningen hebben een prettige en efficiënte indeling met vloerverwarming en airco. De slaapkamer is gescheiden van de woonkamer door de keuken, badkamer en wasruimte. Hierdoor ervaar je alsnog de privacy van een 2-kamerappartement. Ook zijn de woningen voorzien van een fraai afgewerkt keuken met diverse inbouwapparatuur. De open keuken zorgt ervoor dat je altijd contact houdt met de woonkamer, waardoor het koken nog gezelliger wordt. Alle woningen hebben een fijne en fraai afgewerkte badkamer met wastafelmeubel en inloop-douche. Als extra bonus heeft het appartement ook een privé patio-tuintje. Met dit type woning combineer je ruimte, luxe en comfort met het stadse leven.

Afmetingen en plattegronden
Zie NEN 2580 meetrapport.
Toelichtingsclausule NEN2580 (De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580).
De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Huurprijzen
Laan van Nieuw Guinea 95 : €1.460,- exclusief verbruikskosten en gemeentelijke heffingen
Laan van Nieuw Guinea 95A : €1.430,- exclusief verbruikskosten en gemeentelijke heffingen
Laan van Nieuw Guinea 97 : €1.430,- exclusief verbruikskosten en gemeentelijke heffingen
Laan van Nieuw Guinea 97A : €1.475,- exclusief verbruikskosten en gemeentelijke heffingen

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte: variërend vanaf 42 m2 tot en met circa 48 m2.
- Huurprijzen: vanaf €1.430,- t/m €1.475,- (exclusief verbruikskosten en gemeentelijke heffingen).
- De huurprijs is exclusief verbruik van electra/water/internet en alle gebruikersbelastingen.
- Energielabel A.
- Nieuwbouw staat en instap klaar!
- Optimaal geïsoleerde woningen met patio-tuintje en volledig gas-loos opgeleverd.
- Vloerverwarming en airco.
- Ruime en handige berging met aansluiting wasmachine.
- Oplevering: gestoffeerd.
- Aanvaarding: per direct.
- De verhuurperiode: 12 maanden, verlenging in overleg (o.b.v. tijdelijke huurovereenkomst).
- De waarborgsom is gelijk aan 2 maanden huur.
- Profiel huur kandidaat: één persoon of stel, werkend, géén huisdieren!
- Verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.
- Deze advertentie is met zorg samengesteld echter geheel vrijblijvend en er kan geen rechten aan worden ontleend.
- Interesse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende bezichtiging.

##READ BELOW FOR ENGLISH TRANSLATION##

General
No expense has been spared to create something very special in a fantastic spot on the outskirts of Lombok. This is a transformation project of 2 former old retail properties on the Laan van Nieuw Guinea where 4 completely new apartments have recently been realized. A beautiful combination of existing and new, of authentic and modern. And that with the sustainable benefits of today. This redevelopment offered many starting points for sustainability. The apartments are built without gas and designed according to BENG standards, making them extremely sustainable. All 4 apartments are well insulated (Energy label A) and neatly finished as well as future-proof. A perfect match for people looking for a natural gas-free and energy-efficient home. This gives you a very comfortable and sustainable home that is fully prepared for the future!

Back to the location: Lombok, a concept in Utrecht. Who wouldn't want to live there…?
In recent years, the district has been transformed into a popular and lively living and working area with a great diversity of buildings and residents. Living in Lombok is an absolute privilege. A unique opportunity to combine life in the city with a wonderful apartment where you quickly feel at home. Lombok is centrally located, with various companies and facilities in the immediate vicinity. The major cities around Utrecht are easily accessible by public transport and by car. A few minutes by bike from the Central Station and the old city center of Utrecht.
Will this be your place soon?

Target group, environment and facilities
Choose a wonderful apartment in a prime location! This type of apartment is perfect for young and old, singles or couples and is located on an avenue in the popular residential area of Lombok (Utrecht-West). Lombok also has a lot to offer in terms of facilities. From daily groceries to cozy restaurants and coffee corners: everything has been thought of. What makes the area even more vibrant are the city beach Oog in Al, Majellapark and Park Oog in Al in the immediate vicinity. Just like the cozy Kanaalstraat, the new shopping center Haroekoeplein, and various catering establishments. You will also find a nice green area near the water within a few minutes' walk, near De Munt, where it is wonderful to relax. The Central Station and the center of Utrecht can be reached within a few cycling minutes. All in all, the perfect location; a central location with all city amenities within easy reach! You are also exactly right here with public transport, various bus stops around the corner and within ten minutes you are on various roads (A2, A12 or A27). Will you soon be living in the trendy part of Utrecht-West, close to all these facilities? Make an appointment quickly for a non-binding viewing, we are happy to show you these beautiful apartments!

Description and format
The apartments can best be described as an independent 2-room ground floor apartment with patio garden. All homes have a pleasant and efficient layout with underfloor heating and air conditioning. The bedroom is separated from the living room by the kitchen, bathroom and laundry room. This means you still experience the privacy of a 2-room apartment. The houses are also equipped with a beautifully finished kitchen with various built-in appliances. The open kitchen ensures that you always stay in touch with the living room, making cooking even more enjoyable. All homes have a nice and beautifully finished bathroom with washbasin and walk-in shower. As a bonus, the apartment also has a private patio garden. With this type of home, you combine space, luxury, and comfort with urban life.

Dimensions and plans
See NEN 2580 measurement report.
Explanation clause NEN2580 (The Measurement Instruction is based on the NEN2580).
The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement to give an indication of the usable area. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement.

Rental prices
Laan van Nieuw Guinea 95: €1,460 excluding consumption costs and municipal taxes
Laan van Nieuw Guinea 95A: €1,430 excluding consumption costs and municipal taxes
Laan van Nieuw Guinea 97: €1,430 excluding consumption costs and municipal taxes
Laan van Nieuw Guinea 97A: €1,475 excluding consumption costs and municipal taxes

Particularities:
- Living area: ranging from 42 m2 to approximately 48 m2.
- Rental prices: from €1,430 to €1,475 (excluding consumption costs and municipal taxes).
- The rental price is exclusive of electricity/water/internet and all user taxes.
- Energy label A.
- New construction is ready and ready to move in!
- Optimally insulated houses with patio garden and completely gas-free.
- Underfloor heating and air conditioning.
- Spacious and handy storage room with washing machine connection.
- Delivery: upholstered.
- Acceptance: immediately.
- The rental period: 12 months, extension in consultation (based on temporary rental agreement)
- The notice period is equal to the payment term.
- The deposit is equal to 2 month’s rent.
- Profile rent candidate: one person or couple, working, no pets!
- Landlord reserves the right to award.
- This advertisement has been compiled with care, however, without obligation and no rights can be derived from it.
- Interested in one of these homes? Feel free to contact us for a viewing without obligation.

Lees meer met een pakket!

Algemene informatie

Stad Utrecht
Wijk/buurt: Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o.
Inschrijven gemeente: Ja
Opleverniveau: Gemeubileerd
Huisgenoten: Geen
Bezichtiging In overleg

Faciliteiten

Eigen badkamer
Eigen keuken
Eigen toilet
Eigen voordeur
Vraag de adverteerder
Vraag de adverteerder
Eigen woonkamer
Tonen op kaart

Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o., Utrecht

Meer informatie over wonen in Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o.